Španělština

Překlady španělština, portugalština Praha - Jana Zamorová

Nabízím překlady a tlumočení zejména v následujících oborech:
- Administrativa, architektura, design, diplomacie a protokol, diplomové práce, doprava včetně dopravní techniky, ekonomie, elektro, energetika, gastronomie, hotelové služby a cestovní ruch, historie, kultura, marketing, notářské zápisy, obchod, pedagogika, politika a politologie, právo, prezentace regionů a firem v tištěných publikacích i na internetu, psychologie, smlouvy, sport, sportovní zbraně, stavebnictví, strojírenství lehké a těžké, úřední listiny, vysvědčení, zahradnictví apod.

Nabízím možnost korektury rodilým mluvčím s technickým nebo humanitním vzděláním podle potřeby. Tlumočení doprovodné i simultánní.
CAT nástroje: Trados 2014


Překlady z a do portugalštiny, zejména v následujících oborech:
- Administrativa, doprava, ekonomie, energetika, hotelové služby a cestovní ruch, obchod, smlouvy, stavebnictví, strojírenství lehké a těžké Vyučování španělštiny Individuální hodiny pro začátečníky i pokročilé.

Vyučování španělštiny - Individuální hodiny pro začátečníky i pokročilé
- Doučování španělštiny pro studenty SŠ a VŠ.
- Doučování češtiny pro studenty ZŠ a SŠ´.
- Čeština pro španělsky a portugalsky hovořící cizince.

Español

Oferta principal

Traducciones del idioma:
ESPAÑOL - CHECO / CHECO - ESPAÑOL / español – portugués / portugués – español

Ofrezco traducciones e interpretación del checo al español y viceversa, sobre todo en las materias siguientes:
Administración, arquitectura, diseño, diplomacia y protocolo, tesinas, transporte incluida la técnica, economía, energética, electricidad y electrónica, gastronomía, hostelería y turismo, historia, cultura, mercadotecnia, escrituras notariales, comercio, pedagogía, política, derecho y legislación, presentación regional y de firmas impresa y en Internet, sicología, contratos, deporte, armas deportivas, construcción, maquinaria ligera y pesada, escrituras oficiales, certificados, agricultura, etc.

Ofrezco la posibilidad de corrección del texto por un nativo de educación técnica o en humanidades, según la necesidad.


Interpretación simultánea y consecutiva, sólo español – checo / checo – español

Oferta complementaria:

Clases individuales de checo para extranjeros de habla española y portuguesa, tanto principiantes como avanzados.
Português

Oferta principal

Traduções das línguas: espanhol - checo / português – checo e viceversa
espanhol – português / português – espanhol

Ofereço traduções e interpretação do checo ao espanhol e vice-versa, sobretudo nas esferas seguintes:
Administração, arquitectura, desenho, diplomacia, teses, transporte e técnica de transporte, economia, energia, electricidade e electrónica, gastronomia, hotéis e turismo, história, cultura, marketing, documentos, comércio, pedagogia, política, direito e legislação, apresentação regional e de firmas impressa e em Internet, psicologia, contratos, desporte, armas desportivas, construção, maquinaria ligeira e pesada, escrituras oficiais, certificados, agricultura, etc.

Ofereço a possibilidade de correcção do texto por um nativo de qualificação técnica ou de humanidades, segundo a necessidade.

Interpretação simultânea e consecutiva, só espanhol – checo / checo – espanhol

Oferta complementária

Aulas individuais de checo para estrangeiros que falam espanhol e português, principiantes e avançados.
Ceník

Technické možnosti:
Word, Excel, Power Point, Acrobat, TRADOS, CD (včetně vypálení), španělské a portugalské znaky, scanner, barevná inkoustová tiskárna, video, zvukový záznam

Překlad španělština – čeština, portugalština – čeština a zpět 300,- Kč/NS
Překlad z angličtiny nebo francouzštiny do španělštiny nebo portugalštiny 400,- Kč/NS
Překlad ze zvukového nebo video záznamu 350,- Kč/NS
Expresní příplatek 50 Kč/NS
Tlumočení španělština – čeština 700 Kč/hod
Korektura 100 Kč /NS

Vyučování
500 Kč/60 min

1 normostrana = 1800 úhozů
Expresní příplatek se účtuje v případě překladu více než 8 NS za den a překladu k dodání přes noc.

Překlad k dodání přes víkend bez příplatku. Možnost slev pro překladatelské agentury a studenty!
Text nepřesahující 300 znaků - překlad ZDARMA.

Nejsem plátce DPH.
Kvalifikace

- Filozofická fakulta Univerzity Karlovy,
obor španělština - čeština - portugalština.

- Stáž: Univerzita v Havaně, syntax a hovorový jazyk

- Evropský certifikát Univerzity v Salamance DIPLOMA SUPERIOR DEL ESPAÑOL.

- Délka praxe: 16 let.


Spolupracujeme s překladatelskou agenturou Překlady s.r.o.- www.prekladysro.cz
Kontaktní informace
Překlady španělština, portugalština Praha
Jana Zamorová

Adresa:
Dolákova 800
180 00 Praha 8

Mobil:
+420 603 95 81 74

E-mail:
janazamorova@gmail.com

Napsat zprávu